FAQ

Hier vindt u een antwoord op de meest voorkomende vragen. Mocht uw vraag hier niet aanbod komen, aarzel niet om ons te contacteren.

Wat is osteopathie ?

De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens! Belangrijk binnen de osteopathische denkwijze is het feit dat alles in het menselijk lichaam beweeglijk is, bewegen kan en vooral bewegen moet! Deze bewegingen gaan van groot (armen en benen en romp) tot zeer klein en specifiek (organen en zenuwstelsel). En wel 24 uur per dag. Elk bewegingsverlies waarmee ons lichaam te kampen heeft veroorzaakt een verlies aan energie. De behandelmethode van de osteopaat is gericht op het herstellen van de oorspronkelijke bewegingen.

Waarom osteopathie?

Omdat osteopathie veilig is, want de osteopaat heeft in zijn opleiding heel nauwgezet en voorzichtig leren voelen naar de weefsels en structuren van het lichaam. Omdat osteopathie de bewegingsmogelijkheden, in de breedste zin van het woord, van het lichaam verbetert. Hiermee worden grenzen verlegd en niet overschreden. De kennis en de kunde van de osteopathie staan hier garant voor. De osteopathie is geschikt voor behandeling van zieke én gezonde mensen. Osteopathie pakt geen verandering van structuur (botbreuk, ontstoken weefsel, tumor) aan maar doet immers een beroep op de functie van het lichaam, en de functie is nagenoeg altijd voor verbetering vatbaar. Met osteopathie behandel je dus geen ziekte, maar de (zieke) mens. Osteopathie is een geneeswijze die de lichamelijke functies beter onderling afstemt en optimaliseert. Het helpt je om je beter te voelen.

Waar vindt osteopathie zijn oorsprong?

De osteopathie vindt zijn oorsprong in de vorige eeuw en is ontwikkeld door de Amerikaanse arts Andrew Taylor Still. De osteopathische denkwijze is holistisch, d.w.z. de osteopaat behandelt geen ziekten, maar de zieke mens! In de Verenigde Staten is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg. Via Engeland en Frankrijk is de osteopathie in Europa bekend geworden. Zo ook in België.

Principes van de osteopathie ?

° biologisch is de mens één geheel en alle afzonderlijke delen (systemen) beinvloeden elkaar ° alles in het menselijk lichaam is beweeglijk, kan bewegen en moet bewegen ° de mens draagt in zich een zelfgenezend vermogen, osteopathie activeert dit ° er moet overal een goede doorbloeding van elk weefsel zijn, de ‘arterial rule’ ° de structuur van een weefsel bepaalt de functie en omgekeerd

Is osteopathie een erkende vorm van gezondheidszorg?

Osteopathie is vooral een veilige behandelmethode. Een erkende osteopaat is lid van een beroepsvereniging en is opgenomen op de lijst voor terugbetaling van de ziekenfondsen. De osteopaat heeft daarom altijd een titel achter zijn naam staan die bv. kan bestaan uit 'D.O.' (gediplomeerd osteopaat) en mogelijk ook bv. DO-UVO (is lid van het UVO) of een andere benaming van een beroepsvereniging. De opleidingsduur (voor afgestudeerde kinesitherapeuten en artsen) is part-time 5 jaar en fulltime ook 5 jaar beiden met afgifte en goedkeuring van een thesis (aan het IAO te Gent). De vergoeding die een ziekenfonds eventueel biedt, geldt alleen voor erkende osteopaten. Voor wat betreft de in de media veelbesproken en sterk gevreesde nekmanipulaties, bestaat er eenvoudigweg te weinig cijfermateriaal uit klinische studies om tot een gefundeerde uitspraak te komen. Basiswetenschappelijk onderzoek vertelt ons dat de mechanische belasting tijdens deze nekmanipulaties niet verantwoordelijk kan geacht worden voor de zware complicaties waarvoor gevreesd. Als er dan al zware verwikkelingen zouden voorkomen, zijn deze uiterst zeldzaam te noemen. Er wordt aangenomen dat de voordelen van manipulatieve interventie voor patiënten met nekpijn, de risico’s overstijgen. We kunnen in elke geval nog meegeven dat de beroepsgroep van osteopaten in België, als eerstelijnsgezondheidszorg, de laagste verzekeringspremie betaalt voor burgerlijke aansprakelijkheid en dat bovenaan op de lijst van redenen voor tussenkomst van de verzekering de “bril” van de patiënt prijkt.

Waarom is osteopathie zo onbekend in België?

Helaas is osteopathie nog maar zo'n 20 jaar bekend in België. In Amerika en Engeland, daarentegen, valt het onder de reguliere zorg. Deze vorm van gezondheidszorg valt in België onder de niet-conventionele (alternatieve) geneeskunde. Ziekenfondsen en artsen reageren vaak zeer kritisch, vooral omdat de osteopathische denkwijze in medisch België vrijwel volledig onbekend is. Manuele therapie en chiropraxie, wat zich als onderdeel van de osteopathie afzonderlijk heeft ontwikkeld, is inmiddels - na 40 jaar - redelijk ingeburgerd en geaccepteerd, maar het volledige osteopatische concept ontmoet nog steeds grote weerstand in de medische wereld. Grote bekendheid zal het pas krijgen nadat velen zich met goed resultaat hebben laten behandelen en wij kunnen met vreugde vaststellen dat deze site op internet intensief bezocht wordt en dat daardoor osteopathie al veel meer naamsbekendheid krijgt.

Wat is het verschil tussen osteopathie en manuele therapie en chiropraxie ?

Osteopathie behandelt alle structuren in het lichaam. Manuele therapie, chiropraxie en kinesitherapie behandelen uitsluitend de botstukken, acupunctuur verzorgt het energetische systeem,enz. Osteopathie is een ‘totaal’behandelingswijze die zowel het bewegingsapparaat (pariëtaal) als het orgaanstelsel (visceraal) als het zenuwstelsel (craniosacraal, hoofd tot staartbeentje) behandelt.

Is osteopathie een beschermd beroep?

Osteopathie is een beschermd beroep, maar iedereen mag zich osteopaat noemen. Echter, wanneer een osteopaat een fout begaat, dan zal alleen diegene die echt osteopathie gestudeerd heeft en met goed resultaat afgerond heeft, juridisch beschermd zijn. Voor een patient is het dus verstandig om te zoeken naar een osteopaat D.O. en best nog één die lid is van een beroepsvereniging (i.v.m. de terugbetaling), want daarvan weet je zeker dat ze erkend osteopaat zijn. Het register kun je navragen bij de verschillende beroepsverenigingen (ROB (GNRPO), BUO, BVO,…). Wat betekent D.O.-M.R.O.B. achter de persoonsnaam van de osteopaat? Dit is de titel van de osteopaat. D.O. is de afkorting van Diplomated Osteopath (gediplomeerde osteopaat) en M.R.O.B. betekent Member (lid) van het ROB (Register voor de Osteopaten van België).

Wat kan een osteopaat voor mij doen?

Aanleiding tot klachten kunnen zijn: ongevallen, sportblessures, overbelasting, spierverrekkingen, ontstekingen, operaties, littekens die verklevingen veroorzaken, etc. (De oorzaak van de klacht is dat de persoon de aanleiding niet kan compenseren of zelf verhelpen en verdragen.) We zien vaak dat klachten niet daar ontstaan waar de primaire oorzaak zich bevindt en dat er een aanzienlijke periode (soms jaren) kan bestaan tussen de oorsprong en de klacht waarvoor de patiënt zich laat behandelen. Klachten ontstaan wanneer er bewegingsblokkades optreden in of tussen de systemen. Het lichaam zal zelf proberen deze blokkades te compenseren, c.q. op te heffen. Gewoonlijk lukt dat. Als dat niet lukt, is de osteopaat de aangewezen persoon om, d.m.v. zijn behandeling, deze blokkades op te heffen.

Met welke klachten kan ik bij een osteopaat terecht?

Hieronder een aantal voorbeelden van klachten waarmee u naar een osteopaat kunt gaan. Om alle aandoeningen op te noemen zou te ver strekken, maar voor meer informatie kunt u bij de dichtsbijzijnde osteopaat terecht. De osteopaat heeft in zijn opleiding geleerd wanneer hij u moet doorverwijzen voor nader medisch onderzoek.

Geef eens een voorbeeld

De patiënt heeft pijn in zijn linkerschouder (pariëtaal systeem). Veelal vindt de osteopaat bij onderzoek een (bewegings)probleem van de bovenbuikorganen, m.n. de maag (visceraal systeem). De osteopaat brengt het betreffende orgaan en eventueel de organen waar de maag direct contact mee heeft, weer terug in hun oorspronkelijke beweging en de schouderklacht (compensatieklacht) verdwijnt. N.B.: De patiënt hoeft in het geheel geen buikklachten te hebben. De bewegingsblokkade in de buik manifesteert zich via schouderpijn. Gebruikelijke behandelingen zoals kinesitherapie en/of medicijnen zullen in dit geval geen (blijvend) resultaat opleveren omdat ze slechts het symptoom pijn bestrijden en niet de oorzaak.

Kunnen baby's en kleine kinderen ook behandeld worden?

Een aantal problemen bij kinderen ontstaat tijdens de geboorte. Een te nauw geboortekanaal, een stug bekken van de moeder of hulpmiddelen bij de bevalling kunnen de flexibiliteit van het schedeltje veranderen. Op den duur kan dit leiden tot problemen als: groeistoornissen, motorische achterstand, onrust en klachten variërend van oorontstekingen tot long- of darmproblemen. Als een kind regelmatig naar een arts moet vanwege dit soort klachten, of wanneer het niet lekker in z'n vel zit is osteopathie een veilige methode om veel problemen te verhelpen of te voorkomen. De handgrepen van een osteopaat zijn zacht. Zo zacht zelfs, dat baby's kort na de bevalling behandeld kunnen worden. Kinderen vinden de behandeling over het algemeen erg prettig, omdat het hen een ontspanning geeft die ze voorheen niet kenden. Wetenschappelijk onderzoek in de Verenigde Staten toonde aan dat kinderen die regelmatig schedelbehandelingen ondergingen, op school aanzienlijk beter presteerden, zowel wat leerprestaties als wat sociaal gedrag betreft.

Hoe onderzoekt een osteopaat?

De osteopaat zal een uitgebreid gesprek met u hebben (anamnese). Deze belangrijke informatie zal de osteopaat een indruk geven van de primaire oorzaak. Vervolgens wordt de patiënt van 'van top tot teen' onderzocht, ongeacht de klacht. De osteopaat zal alle bewegingssystemen op beweeglijkheid testen. Zo kan hij er achter komen waar zich de blokkades en bewegingsbeperkingen in het lichaam bevinden die met de klachten verband houden. Zelfs miniscule bewegingsstoornissen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben. Het is dus belangrijk dat u in het vraaggesprek duidelijk alle doorgemaakte aandoeningen vermeldt. Daarna bespreekt hij de gevonden stoornissen met u en legt u uit hoe de stoornis kon ontstaan, hoe uw klachten verholpen kunnen worden en hoe u mogelijk in de toekomst klachten zult kunnen voorkomen. Naast het lichamelijk onderzoek kan de osteopaat ook d.m.v. het bekijken van röntgenfoto's zijn diagnose ondersteunen.

Hoe behandelt een osteopaat?

De behandeling is gericht op het verhelpen van de bewegingsbeperkingen t.g.v. de primaire oorzaak en de compensaties. De osteopaat gebruikt een groot aantal specifieke behandelingsmethoden om de gevonden bewegingsverstoringen te behandelen. Hij maakt uitsluitend gebruik van manuele (met de handen) technieken en gebruikt geen apparatuur of medicijnen.

Hoe vaak moet ik behandeld worden?

De periode tussen de behandelingen kan variëren van 1 week tot een maand. Deze tijd heeft het lichaam nodig om tot een nieuw evenwicht te komen. Meerdere behandelingen zijn soms nodig om een optimaal evenwicht te bereiken. Na de behandeling moet het lichaam de tijd en de kans hebben om zijn zelfgenezende krachten ten volle te ontplooien om het probleem zelf op te lossen (zelfgenezing). Als na een 5-tal behandelingen nog geen enkele verbetering zichtbaar is zal de osteopaat u doorverwijzen om door een andere therapie geholpen te worden (fytotherapie, acupunctuur, medicatie, operatie,…).

Wat kost osteopathie?

Een behandeling osteopathie in België kost gemiddeld 50 euro. De behandeltijd hiervoor is ongeveer 45 minuten. Onze prijs ligt op 50 euro voor een behandeltijd van 30 tot 60 minuten.

Wat met de terugbetaling van osteopathie?

Osteopathie wordt door alle fondsen vergoed. De inhoud van de opleiding osteopathie is nog niet zo goed gekend wat echter wel nog onenigheid geeft over welke osteopaat nu echt goed en erkend is. Alle kleine mutualiteiten geven zeker terug maar bij de grotere (CM, Bond Moyson) is er niet altijd terugbetaling. Het bedrag varieert van 5 tot 12.5 euro afhankelijk van de mutualiteit en extra verzekeringen met een maximum (aan consultaties) van 5 keer per jaar.